II Gminny Konkurs Fotograficzny „Mierzęcice o zachodzie słońca”

Zapraszamy do udziału w II Konkursie Fotograficznym pn. „Gmina Mierzęcice o zachodzie słońca”

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Mierzęcice (zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych) do udziału w Konkursie Fotograficznym pt. „Gmina Mierzęcice o zachodzie słońca”.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Konkurs trwa od 13.07.2020 r. do 14.09.2020 r. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  •  I kategoria wiekowa – 7 – 10 lat;
  •  II kategoria wiekowa – 11 – 14 lat;
  •  III kategoria wiekowa – 15 – 17 lat;
  •  IV kategoria wiekowa – osoby dorosłe.

Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć od 1 do 5 fotografii, w poziomie lub w pionie. Fotografie nadesłane na konkurs powinny przedstawiać Gminę Mierzęcice o zachodzie słońca. Dostarczone na konkurs prace powinny być dostarczone w formie papierowej, w formacie A5 15×21, jak również muszą się znajdować na nośniku (płyta CD/DVD). Zgłaszane na konkurs prace powinny zostać opisane w sposób opisany w regulaminie konkursowym. Do prac konkursowych wymagane jest dołączenie karty zgłoszenia podpisanej przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prace niezwiązane z tematem konkursu, opisane nieprawidłowo, bez opisu, bez karty zgłoszenia, w nieodpowiednim formacie bądź niekompletne zostaną odrzucone. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach związanych z promocją i reklamą Gminy Mierzęcice. Termin nadsyłania prac upływa 14.09.2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach). Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. O wynikach konkursu, wystawie prac oraz wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni w jak najkrótszym terminie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej: www.mierzecice.pl oraz na www.facebook.com/gokmierzecice/.

Nagrody zostaną przyznane w każdej z wyodrębnionych kategorii wiekowych. Co istotne, należy je odebrać w ciągu miesiąca od dnia uroczystego podsumowania konkursu. Nie podlegają one wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach oraz na stronie internetowej: www.mierzecice.pl lub na www.facebook.com/gokmierzecice.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 70 82, e-mail: konkursy@gok.mierzecice.pl

Do pobrania:

Regulamin

https://mierzecice.pl/images/artykuly/konkurs-foto-zachod-slonca-2020/KONKURS_FOTOGRAFICZY_REGULAMIN_2020.pdf

Karta zgłoszenia

https://mierzecice.pl/images/artykuly/konkurs-foto-zachod-slonca-2020/Konkurs-foto-Mierzecice-karta-zgloszeniowa-2020.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content