Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka powstała w 1984 roku, w Przeczycach. Jej założycielem był Józef Juszczyk. W 1990 roku opiekę nad Gminną Orkiestrą Dętą objął Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, a jej kapelmistrzem został wówczas Władysław Juszczyk. Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest wnuk jej założyciela- Krzysztof Juszczyk, który kontynuuje rodzinne tradycje.

O NAS

Historia GOK

Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka

Kapela Regionalna "Mierzęcice"

Zespół Śpiewaczy "Mierzęcanki"

Zespół Śpiewaczy „Toporowianki”

Zespół przy KGW Przeczyce