Zespół powstał w 2010r. przy KGW. Kierownikiem zespołu jest Pani Anna Kyrcz. Na akordeonie akompaniuje Pan Krzysztof Świętek, który równocześnie pełni funkcję kierownika muzycznego zespołu. Zespół bierze udział w imprezach o charakterze integracyjno-promocyjnym oraz na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Mierzęcicach. Ponadto uczestniczy także w licznych przeglądach m.in. w Folkloriadzie Jurajskiej w Żarkach, na Dniach otwartych Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, Świętojańskim Festiwalu Pieśni Zalotnych w Preczowie oraz Międzynarodowym Przeglądzie w Zebrzydowicach. Sukcesem cieszył się występ zespołu jako „Tabor cygański”, który był prezentowany kilkakrotnie, w tym na „Pieczonkach Gminnych” i „Dniach Seniora”, natomiast Koncert Kolęd i Pastorałek zespół prezentował w Kościele Parafialnym w Targoszycach. Zespół może poszczycić się wieloma wyróżnieniami i dyplomami.

O NAS

Historia GOK

Gminna Orkiestra Dęta im. Władysława Juszczyka

Kapela Regionalna "Mierzęcice"

Zespół Śpiewaczy "Mierzęcanki"

Zespół Śpiewaczy „Toporowianki”

Zespół przy KGW Przeczyce