Zapraszamy do udziału w konkursie „Bajkowe postacie z dyni”

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Bajkowe postacie z dyni”. Jego celem jest: zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych.

1-Copy-565x800 Zapraszamy do udziału w konkursie "Bajkowe postacie z dyni"

Konkurs polega na wykonaniu bajkowej postaci z dyni. Prace oceniane są w następujących kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa od 5-7 lat,

  • II kategoria wiekowa od 8-10 lat,

  • III kategoria wiekowa od 11–14 lat,

  • IV kategoria wiekowa od 15 i więcej.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do biura GOK w terminie od 28 września 2020 r. do 30 września 2020 r. w godzinach pracy ośrodka. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Ogłoszenie wyników nastąpi pod postacią wiadomości na profilu FB organizatora.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród głównych za: pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Wybrane przez Komisje Konkursową prace konkursowe opublikowane zostaną na profilu FB organizatora oraz na stronie internetowej www.mierzecice.pl

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook. Przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od opublikowania wyników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content