Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym

Miniatura

Tradycyjnie, podobnie jak w poprzednich latach o tej porze roku, Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konkursach: plastycznym i fotograficznym.

Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Zimowy krajobraz zamknięty w słoiku”, adresowany jest do dzieci i młodzieży. Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa- prace dzieci w wieku przedszkolnym,
  • II kategoria wiekowa- prace uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  • III kategoria wiekowa- – prace uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • V kategoria wiekowa- prace uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Konkurs ten polega na stworzeniu i dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Kultury, w terminie od 16 stycznia 2023 roku do 17 lutego 2023 roku – pracy przy wykorzystaniu słoika z wieczkiem oraz gotowych elementów dekoracyjnych lub też dekoracji wykonanych własnoręcznie. Każdy z uczestników twórczej rywalizacji może dostarczyć do Komisji konkursowej tylko jedną pracę.

Z kolei Gminny Konkurs Fotograficzny pn. „Zima w Gminie Mierzęcice” adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Aby wziąć w nim udział uczestnicy winni wykonać i dostarczyć do mierzęcickiego GOK od 1 do 3 fotografii (w poziomie lub w pionie), które poświęcone będą tematyce zimy w Gminie Mierzęcice. Dostarczone na Konkurs prace muszą być wykonane w formie papierowej, w formacie A5 (15x21cm), jak również muszą się znajdować na nośniku w postaci płyty CD/DVD. Zgłaszane na Konkurs prace powinny zostać opisane w sposób przedstawiony w Regulaminie Konkursu. Termin dostarczenia prac upływa 17 lutego 2023 roku.

W obu konkursach: plastycznym i fotograficznym, wymagane jest dołączenie karty zgłoszenia podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika konkursu (jeśli chodzi o dorosłych uczestników Konkursu Fotograficznego).

O wynikach konkursów, wystawie prac oraz wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni w jak najkrótszym terminie.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w tej kreatywnej rywalizacji!

Regulamin – Zima w Gminie Mierzęcice

Karta zgłoszenia – Zima w Gminie Mierzęcice

Regulamin – Zimowy krajobraz zamknięty w słoiku

Karta zgłoszenia – Zimowy krajobraz zamknięty w słoiku

mini Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym
11a11a Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content