Zapraszamy do udziału w V Powiatowym Konkursie Dziennikarskim

Miniatura

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież (uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych), zamieszkałych na terenie powiatu będzińskiego i/lub uczęszczające tu do placówek oświatowych, do udziału w V Powiatowym Konkursie Dziennikarskim „Współczesny patriotyzm. Pamięć i rodzina”. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca i Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić tekst lub nagranie video zgodne z tematem konkursu. Materiał konkursowy powinien nawiązywać do historii własnej rodziny, tradycji, pojęć patriotyzmu i wspólnoty. Forma dziennikarska dla zgłoszonego tekstu prasowego jest dowolna. Może to być reportaż, wywiad, felieton, zaś dla nagrania video – wywiad telewizyjny.

Tekst nie powinien być dłuższy niż dwie strony znormalizowanego maszynopisu np. jako dokument programu WORD- (format A4, 1800 znaków na jednej stronie, 30 wersów na jednej stronie, 60 znaków w jednym wersie). Cały tekst maksymalnie może mieć 3600 znaków. Do tekstu można dołączyć jedno lub dwa zdjęcia.

Materiał video powinien trwać do 5 minut.

Na prace oczekujemy od 12 czerwca do 12 lipca 2023 r. Tekst lub materiał video można przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy – konkursy@gok.mierzecice.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście w siedzibie GOK – ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice.) Nagranie video na płycie CD, DVD, pendrivie, a tekst prasowy ze zdjęciami w formie wydruku papierowego).

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Gala finałowa odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, w nowym roku kulturalnym 19 września br. o godz. 16.00. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz prezentacje prac w dostępnych mediach.

Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursie!

Regulamin V Konkursu Dziennikarskiego Współczesny Patriotyzm – Pamięć i rodzina

Karta zgłoszenia – osoby niepełnoletnie

Karta zgłoszenia – osoby pełnoletnie

2 Zapraszamy do udziału w V Powiatowym Konkursie Dziennikarskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content