„Współczesny patriotyzm. Mała ojczyzna” – konkurs dziennikarski dla dzieci i młodzieży

Mała ojczyzna to niezwykłe określenie niewielkiej przestrzeni, miejsca, które posiada ogromne znaczenie dla konkretnego obywatela. Jej obszar nie musi pokrywać się z administracyjnie wyznaczonym obszarem gminy lub miasta, jest to miejsce bez wyraziście określonych granic. Zazwyczaj jest to miasto, czy wieś w której się urodziliśmy i w której żyjemy na co dzień.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież (uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych), zamieszkałych na terenie powiatu będzińskiego i/lub uczęszczające tu do placówek oświatowych, do udziału w VI Powiatowym Konkursie Dziennikarskim „Współczesny patriotyzm. Mała ojczyzna”. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca i Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić tekst lub nagranie video zgodne z tematem konkursu. Materiał konkursowy powinien nawiązywać do pojęcia patriotyzmu i małej ojczyzny. Forma dziennikarska dla zgłoszonego tekstu prasowego jest dowolna. Może to być reportaż, wywiad, felieton, zaś dla nagrania video – wywiad telewizyjny.

Tekst nie powinien być dłuższy niż dwie strony znormalizowanego maszynopisu np. jako dokument programu WORD- (format A4, 1800 znaków na jednej stronie, 30 wersów na jednej stronie, 60 znaków w jednym wersie). Cały tekst maksymalnie może mieć 3600 znaków. Do tekstu można dołączyć jedno lub dwa zdjęcia.

Materiał video powinien trwać do 5 minut.

Na prace oczekujemy od 8 kwietnia do 8 maja 2024 r. Tekst lub materiał video można przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy – konkursy@gok.mierzecice.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście w siedzibie GOK – ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice.) Nagranie video na płycie CD, DVD, pendrivie, a tekst prasowy ze zdjęciami w formie wydruku papierowego).

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz prezentacje prac w dostępnych mediach.

Współczesny patriotyzm VI – mała ojczyzna REGULAMIN

Zgoda na udział w konkursie – osoby pełnoletnie

Zgoda na udział w konkursie – osoby niepełnoletnie

1-2 „Współczesny patriotyzm. Mała ojczyzna” – konkurs dziennikarski dla dzieci i młodzieży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content