Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach ogłasza nabór na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Dla dzieci i młodzieży mamy następujące propozycje na kreatywne spędzenie czasu wolnego: warsztaty plastyczne, rękodzieło, warsztaty kulinarne, warsztaty muzyczne (nauka gry na trąbce i keyboardzie), warsztaty taneczne hip hop, warsztaty taneczne jazz, mażoretki oraz warsztaty dziennikarskie. Z kolei dorosłych mieszkańców naszej gminy zapraszamy na warsztaty rękodzieła oraz zajęcia fitness.

Więcej informacji na temat oferty wszystkich zajęć oraz warsztatów uzyskać można w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach lub pod nr tel. 32 2887082.

Poniedziałek

16:00 – 19:00     Zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach

16:00 – 17:00     Zajęcia teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach

17:00 – 17:45     Taniec Hip-Hop grupa 4-8 lat w Fili Bibliotecznej nr 5 Mierzęcice Osiedle

18:00 – 19:00     Taniec Hip-Hop grupa 9-15 lat w Fili Bibliotecznej nr 5 Mierzęcice Osiedle

Wtorek

16:00 – 19:00     Zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach

15:00 – 17:30     Zajęcia dziennikarskie

17:00 – 17:45     Taniec Jazz grupa 4-8 lat w Fili Bibliotecznej nr 5 Mierzęcice Osiedle

18:00 – 19:00     Taniec Jazz grupa 9-15 lat w Fili Bibliotecznej nr 5 Mierzęcice Osiedle

Środa

27.10, 24.11, 20.12, 26.01, 23.02, 30.03, 27.04, 18.05     Warsztaty kulinarne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach

17:00 – 17:45     Mażoretki w Szkole Podstawowej nr 1 Mierzęcice

17:30 – 18:30     Gimnastyka dla dorosłych w Fili Bibliotecznej nr 5 Osiedle Mierzęcice

Czwartek

16:30 – 18:00     Warsztaty rękodzieła dla dzieci w Fili Bibliotecznej nr 5 Mierzęcice Osiedle

17:00 – 19:00     Warsztaty rękodzieła dla dorosłych w Fili Bibliotecznej nr 5 Mierzęcice Osiedle