Uwaga! Wydłużono termin składania prac w konkursie na stworzenie gry planszowej ze Smoczycą Klarą

Miniatura

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Będzinie – Organizatorzy konkursu na stworzenie edukacyjnej gry planszowej dla całej rodziny, której główną bohaterką będzie Smoczyca Klara zdecydowali o wydłużeniu terminu składania prac konkursowych do 30 czerwca 2021 r.

Przypominamy, że aby wziąć udział w twórczej rywalizacji należy stworzyć grę planszową w oparciu o planszę formatu A4 lub A3, która może być przeznaczona dla całej rodziny. Każdy z uczestników konkursu, oprócz stworzenia planszy oraz dodatkowych elementów niezbędnych do gry (pionki, karty, etc.), musi przedstawić również szczegółową instrukcję gry (jako osobny załącznik w formie tekstowej).

Każda zgłoszona praca może mieć tylko jednego autora oraz musi zostać podpisana na odwrocie planszy imieniem, nazwiskiem, adresem oraz telefonem kontaktowym uczestnika konkursu. Grę można wykonać w dowolnej technice.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Będzińskiego Sebastian Szaleniec, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach (42-460 Mierzęcice ul. Wolności 102a) w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z jego regulaminem. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie oświadczenia, które stanowi załącznik do regulaminu konkursowego.

Na autorów najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowych czekają nagrody! Warto dodać, że przyznane zostaną także wyróżnienia za nowatorskie techniki wykonania oraz walor edukacyjny prac! Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Jury będzie oceniać prace pod względem: nowatorskiej techniki, czytelności reguł zabawy, pomysłowości i atrakcyjności oraz walorów edukacyjnych. Wybrane przez Komisję Konkursową prace konkursowe opublikowane zostaną na stronach internetowych www.mierzecice.pl, stronie Starostwa Powiatowego w Będzinie www.powiat.bedzin.pl, na stronie www.bedzin.pl, stronie KPP Będzin www.bedzin.policja.gov.pl, w gazecie powiatowej „Powiatowa Press” oraz w gazecie Gminny Mierzęcice „Panorama Gminy Mierzęcice”, profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz profilu Facebook GOK Mierzęcice.

Jeszcze raz zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Regulamin konkursu

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego uczestnika Konkursu

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

plakat-30-czerwca-2021-566x800 Uwaga! Wydłużono termin składania prac w konkursie na stworzenie gry planszowej ze Smoczycą Klarą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content