Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym

Miniatura

Zapraszamy do udziału w III Gminnym Konkursie Fotograficznym pn. „Wspomnienia z wakacji”, nad którym patronat objął Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Konkurs dedykowany jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Mierzęcice. Termin nadsyłania prac w konkursie upływa 31 sierpnia 2021r.

Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa – 7-10 lat;

  • II kategoria wiekowa – 11-14 lat;

  • III kategoria wiekowa – 15-17 lat;

  • IV kategoria wiekowa – osoby dorosłe.

Należy pamiętać o tym, że do prac konkursowych wymagane jest dołączenie karty zgłoszenia podpisanej przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursowego. Prace niezwiązane z tematem konkursu, opisane nieprawidłowo, bez opisu, bez karty zgłoszenia, w nieodpowiednim formacie bądź niekompletne zostaną odrzucone. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach związanych z promocją i reklamą Gminy Mierzęcice.

Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez nas Komisja Konkursowa. O wynikach konkursu, wystawie prac oraz wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni w jak najkrótszym terminie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl oraz na fanpagu naszego GOK-u.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Szczegółowych informacje:

tel. 32 288 70 82

e-mail: konkursy@gok.mierzecice.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Plakat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content